Aile şirketleri masaya yatırdı

BURSA (İGFA) – Müstakil Endüstrici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi mesken sahipliğinde gerçekleştirilen Hizmetler Bölüm Şurası Genel Toplantısında, MÜSİAD Besin, Tarım ve Hayvancılık Dal Heyeti Lideri Cemal İhtimam, ‘Aile Şirketlerinde Verimlilik ve Sürdürülebilirlik’ konusunda sunum yaptı. MÜSİAD Bursa Şubesi İdare Konseyi Lider Yardımcısı Halil Atalay’ın moderatörlüğündeki toplantıda üyeler, tecrübelerini paylaştı.

ŞENOCAK: ÜYELERİMİZ İÇİN VİZYON OLUŞTURUYORUZ

Üyelere yeni ufuklar kazandırma odaklı toplantılara devam edeceklerini kaydeden MÜSİAD Bursa Şubesi İdare Konseyi Lideri Alparslan Şenocak, “Geçen hafta MÜSİAD Genel Merkez’imizin tertibinde Karaman’da 107. Genel Yönetim Kurulu’muzu gerçekleştirdik. Kesim heyeti masalarımızda meselelere yönelik tahlil tekliflerini ele aldık. Kesimlerin geleceğini, işbirliği imkânlarını konuştuk. Türkiye’nin nabzının tutulduğu bu toplantının çıktıları, önümüzdeki periyot için yol haritası oluşturacak. Aile şirketleri özelinde gerçekleştirdiğimiz aktiflik de birebir halde üyelerimiz için rehber niteliğinde. MÜSİAD olarak işbirliklerini geliştirmeyi, üyelerin bu noktada sürdürülebilir bir çizgide olmasını önemsiyoruz. Aile şirketlerinde süreçlerin yeni jenerasyonlara nasıl aktarılması gerektiğini istişare ettik. Şunu çok âlâ bilmeliyiz ki, kurumsallaşmanın sağlam temellere oturtulması, sürdürülebilirlik için gerekli en değerli ögedir. O nedenle aile şirketlerinde yaşanacak bir sürdürülebilirlik krizi, toplumsal ve ekonomik açıdan toplumun geniş bir kısmını etkileyecektir. Bu nedenle MÜSİAD olarak; üyelerimizi, gereksinim duydukları her alanda bilgilendirmeye, vizyon oluşturmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

ÖZEN: STRATEJİK PLANLAMA VE PROFESYONEL İDARE ŞART

Türkiye’de şurası şirketlerin yüzde 95’inin aile şirketi olduğunu ve bunların gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 75’ini temsil ettiğini vurgulayan MÜSİAD Besin, Tarım ve Hayvancılık Bölüm Şurası Lideri Cemal İtina, “KOBİ’lerin de yüzde 99’unu oluşturan aile şirketlerinin yüzde 30’u ikinci jenerasyona, yüzde 12’si üçüncü jenerasyona ve yalnızca yüzde 3’ü dördüncü jenerasyona geçebiliyor. Başarılı bir geçiş için evvelce planlama yapılması gerekiyor. Bu süreçte aile üyelerinin yeteneklerine ve eğitimlerine uygun konumda olmaları, verimliliği artırır. Sürdürülebilir büyüme için kesinlikle profesyonel idare anlayışı benimsenmeli. Daima öğrenme kültürü de oluşturulmalı. Aile içi uyuşmazlıklar, profesyonel bir formda çözülmeli. Şirketin misyon ve vizyonunun belirginleştirilmesi de çalışanlarda motivasyonu artırır. Kuşaklar ortası irtibat sıkıntılarının aşılması için tesirli usuller uygulanmalıdır. Hakikat stratejiler benimsenir ve aile kıymetleri iş süreçlerine entegre edilirse muvaffakiyet da kaçınılmaz olur. Stratejik planlama, profesyonel idare ve daima eğitim benimsenmelidir. Ülkemizin dünya iktisadında kelam sahibi olması için aile şirketlerimizin yeni jenerasyonlara gerçek halde aktarılarak büyümesi ve dünyaya açılmasına muhtaçlık var.” sözlerini kullandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir